Ecce mundi gaudia

Deze kerstsuite is oorspronkelijk geschreven voor kinderkoor, fluit en harp, maar is ook haalbaar in de derde graad van het basisonderwijs. Er zijn in deze publicatie enkele klassieke kerstliederen – soms in het Oud-Nederlands – gebundeld met mooie arrangementen.

  • Daar komt een schip geladen
  • Van vreugde ons alle kinderkens zingen
  • Kind’ren zwijgt, dan moogt gij horen
  • In een huis daar woonde niemand in
  • Op ene kerstnacht
Instrumentierung
Kinderchor
Verlag
Euprint (Kaufen bei Euprint)
Verlagsnummer
1994.028
Schwierigkeit
× ×