Skip to content
Es war einmal ... Once Upon a Time ...
Productcode DHP-1145561-050 Categorieën
In het jaar 2013 worden de gebroeders Grimm herdacht naar aanleiding van de sterfdatum - 150 jaar geleden - van Jacob. Samen met zijn broer Wilhelm verzamelde hij wereldberoemde sprookjes als Roodkapje, Doornroosje, Sneeuwwitje en Repelsteeltje, enstelde ze op schrift. De gebroeders waren allebei werkzaam als taalkundige: hun grote betekenis voor de Duitse taal in het algemeen wordt wereldwijd erkend. Het baanbrekende werk dat zij op taalkundig gebied verrichtten, omvat onder meer desamenstelling van een woordenboek. Jacob publiceerde bovendien een uitgave over de Duitse grammatica.
Vier sprookjes van Grimm staan centraal in dit ‘Singspiel’, dat is geschreven op initiatief van de Bläserphilharmonie Rhein-Main. De gebruikte nieuwe tekstversie is van de hand van de Finse schrijfster Anni Komppa. Het sprookje De gouden sleutelopent als het ware op symbolische wijze de drie overige verhalen - respectievelijk Roodkapje, Repelsteeltje en Doornroosje. Het ‘sleutelmotief’ wordt tot klinken gebracht via een verfijnde en ‘rinkelende’ instrumentatie. De originele verhaallijnenworden grotendeels gevolgd, maar het geheel is ingekort om de uitvoerbaarheid niet uit het oog te verliezen. Zang en gesproken tekst wisselen elkaar voortdurend af, en ook het orkest heeft een belangrijke rol, zodat het geheel gevarieerd is quainhoud én qua klankkleur. Ook puur muzikaal is er veel diversiteit in dit werk te beleven: van lieflijk tot angstaanjagend, van dromerig tot bombastisch en grotesk, van schilderend tot triomfantelijk... de fantasiewereld die in sprookjes wordtopgeroepen bevat inderdaad vele facetten.
Het werk ging in première op 29 september 2013 in het Duitse Hanau, in een uitvoering door solisten, een groot kinderkoor en de Bläserphilharmonie Rhein-Main, onder leiding van Jens Weismantel. Het is opgedragen aan Anni Komppa en JensWeismantel.
Deze compositie kan ook zuiver concertant uitgevoerd worden en biedt daarnaast mogelijkheden voor een (half )scenische aanpak.
De Nederlandstalige versie is van de hand van Fred Brouwers.
Gewicht 855 kg