Skip to content
Song of Hope
Productcode DHP-1115227-010 Categorieën
2011 was een rampzalig jaar voor Japan: op 11 maart teisterde een hevige aardbeving het noordoosten van het land, bracht een enorme tsunami teweeg en veroorzaakte zeer grote schade aan mens en natuur. De daaruit voortvloeiende problemenmet dekernreactor van Fukushima maakten de ellende nog groter: een zwarte pagina in het bestaan van het land ...
Dat in dergelijke dramatische omstandigheden ook (en vooral) het culturele bestel een flinke knauw krijgt, ishelaas een haastonvermijdelijke consequentie. Zo ook in Japan: verschillende high school bands in de getroffen regio verloren hun repetitieruimte en/of instrumenten: het zal lang duren voordat de geleden schade is hersteld - enhet zal ook moeite kosten om er mentaalweer bovenop te geraken. Met het oog op dat laatste aspect verzocht Yutaka Nishida (samensteller van het radioprogramma The Bandwagon) een paar componisten om een eenvoudig werkje te schrijvendat speelbaar is door een groot aantal orkesten.
Alsbij toeval kwam een dergelijk verzoek eveneens van de kant van de OSAKAN Philharmonic Winds, waarmee Jan Van der Roost op 25 september een concert dirigeerde, uitsluitend gewijdaan eigen werken. Daar werd Song of Hope dan ook ten doop gehoudenen het werkje sloeg meteen aan bij uitvoerders en publiek: na een tamelijk donkere start in het lage register evolueert het tot een optimistischer en opener slot.Er is inderdaad hoop op betere tijden!
URL

https://www.musicshopeurope.com/Song-of-Hope-dhp1115227–010

Jaartal

2012

Graad

3

Uitgever

De Haske